DECT a IP DECT systémy

Bezdrátový systém DECT a IP DECT

Bezdrátový systém DECT/IP DECT představuje cenově velmi výhodné řešení moderního podnikového telefonu, který se přizpůsobuje požadavku zaměstnanců, aby se mohli volně pohybovat po celém podniku. Jeho typické použití je v kancelářích, továrnách, skladech, na výstavištích a v nemocnicích.   Všeobecně…

Jak zajistí bezdrátový alarm Ascom osobní bezpečnost pracovníků?

Pro lidi pracující v potenciálně nebezpečných prostředích nebo na izolovaném místě, je osobní bezpečnost základní podmínkou. Bez ohledu na to, o jaký druh práce se jedná, může osamělý pracovník (loneworker) získat pomoc ihned, jakmile se objeví nebezpečná situace….

Ascom IMS (Integrated Wireless Messaging and Services)

IMS3 (Integrated Wireless Messaging and Services) je webově založený nástroj užívaný pro správu zařízení, posílání zpráv a ovládání alarmů. Modul je založen na hardwaru ELISE3 a operačním systému linux, navržený jako vše v jednom pro centrální správu zařízení. Správa zařízení…

Alarmy man-down a no-movement pro IP DECT a DECT systémy

Pro lidi pracující v potenciálně nebezpečných podmínkách je cenné vědět, že při havárii jsou během několika sekund informování kolegové a management a člověk v nouzi může být rychle lokalizován. Alarmy Man-down a No-movement jsou ideální pro pracoviště, kde je vyžadována maximální bezpečnost a dostupnost,…

Alarm pull cord – osobní bezpečnost v nebezpečných situacích

Charakteristický do věznic, psychiatrických léčeben a obchody se zaměstnanci, kteří jsou ve fyzickém ohrožení nebo zranění. Poskytněte svým zaměstnancům spolehlivé zabezpečení osobním alarmem a podporuj­te je, ať jsou kdekoliv. Zaměstnanci, i když pracují sami, se cítí bezpečněji s vědomím, že jejich…

Automatické eskalace – volání nebo zpráva nebude nikdy ztracena

Automatická eskalace zaručuje, že informace o všech možných situacích dosáhne pokaždé místa určení. Hovor nebo zpráva je předána podle předdefinovaného řetězce osob, dokud někdo hovor nebo zprávu nepřijme, tak je o každou situaci postaráno. V každé obchodní společnosti existují…

Barevné značení textových zpráv – pro rychlou identifikaci

Sofistikované ovládání zpráv, dostupné ve všech Ascom telefonech s funkčností interak­tivního zpracování zpráv, znamená, že zprávy mohou být zvýrazněné barvami podle jejich priority/ naléhavosti či identifikovat specifické oddělení. Mimoto, označování barevným kódem může být užíváno pro signalizování statusu…

Push-To-Talk (PTT) – okamžitá skupinová komunikace

Push-to-talk je funkce přenosné vysílačky umožňující skupině lidí se okamžitě připojit do konference stisknutím tlačítka. Členové skupiny jsou automaticky kontaktováni a připojeni k vzdálené­mu rozhovoru, který umožňuje kompletní skupině rychle vyřešit problém nebo vyměnit si časově kritické informace. PTT…

Centrální telefonní seznam – online hledání v adresáři

Funkce centrálního telefonního seznamu usnadňuje vyhledání telefonních čísel firemních uživatelů. Mobilní uživatel může vyhledávat telefonní čísla v centrálním adresá­ři dokonce i na cestách. Výhody centrálního telefonního seznamu Funkce Centrálního telefonního seznamu je k dispozici pro VoWiFi, IP-DECT a DECT telefony a podporován v Unite…

Ascom UPAC

UPAC je zaměřený na zprávy a osobní alarmy pro malé/střední zákazníky ( max. 100 uživatelů) s použitím DECT, IP- DECT, WiFi anebo pagingu jako přenosového média. UPAC je software pro zprávy a ovládání alarmů, pro administrativu uživatelů a skupin, pro…