Ascom UPAC

Ascom UPAC

UPAC je zaměřený na zprávy a osobní alarmy pro malé/střední zákazníky ( max. 100 uživatelů) s použitím DECT, IP- DECT, WiFi anebo pagingu jako přenosového média.
UPAC je software pro zprávy a ovládání alarmů, pro administrativu uživatelů a skupin, pro dozor, logy aktivit a poruch atd.
UPAC  Unite modul založený na hardwaru ELISE2 s operačním systémem  Linux . Může být používán nezávisle, ale také může pracovat v kombinaci s dalšími Unite moduly nebo s moduly Systému 900.
Zprávy podporované UPAC mohou být SMS mezi uživateli v systému, posílání instantních nebo předefinovaných textových zpráv z internetového prohlížeče, nebo zprávy automaticky poslané z telefonů nebo fyzických vstupů při alarmu. Dále zahrnuje telefonní seznam, který může být zpřístupněný z telefonů.
Administrace uživatelů a skupin, managementu alarmů z telefonů a systémových modulů, dozor dalších modulů v systému a IP vybavení atd. může také být prováděn přes vzdálené spojení se sítí zákazníka.
UPAC nahrazuje IMS2 pro malé a střední systémy.

UPAC je určen především pro:

 • Maloobchod
 • Hotely
 • Školy
 • Veřejné úřady s rizikovým profilem (například kanceláře sociální péče)
 • Nemocnice
 • Péče o lidi pokročilejšího věku / sanatoria
 • Malý výrobní průmysl
 • Oddělení uvnitř velkých podniků (například vyhrazený systém uvnitř jednotky intenzivní péče nebo na specifické výrobní lince)

Basic pack:

 • Zprávy a osobní alarmy
 • Skupinové ovládání
 • Správce událostí pro snadnou konfiguraci alarmů a hlášení
 • Podpora třístupňové eskalace v případě time-out
 • Centrální telefonní seznam (centrální telefonní seznam nevyžaduje uživatelské licence – je přístupný pro všechny uživatele)
 • SMS telefon- telefon
 • Netpage funkčnost s konfigurovatelným uživatelským rozhraním a podporou pro osobní skupiny a předdeklarované zprávy
 • Podpora pro OAP, otevřený přístupový protokol se všemi funkčnostmi(zprávy, interaktivní zprávy, uživatelská data a osobní alarm)
 • Podpora pro ESPA 4.4.4, TAP a Ascom linkový protokol pro zprávy
 • Centralizovaný Device Management pro WiFi a DECT telefony
 • Vzdálený management přes IP nebo dial-up (PPP, požadovaný nezávislý modem)
 • Vestavěná Gateway pro DECT (IP – DECT a DECT)
 • Vestavěná Gateway pro Systém Ascom WiFi
 • Vestavěná Gateway pro Systém 900
 • Rozšiřitelný všemi Unite moduly a rozhraním pro zprávy Systému 900
 • 2 vstupy a 2 výstupy, rozšířitelné o T942AM a T941OM
 • Dva možné cíle směrování pro každého uživatele, jeden primární (například DECT) a jeden sekundární (například GSM nebo paging)
 • Licence pro 10 uživatelů (rozšiřitelný až do 100 uživatelů)

Security pack:

 • Podpora pro informaci umístění s osobním alarmem (DECT základnová stanice, DECT lokátor a WiFi přístupový bod)
 • Logování s vestavěným prohlížečem logů
 • Export logů a externí Windows založený Log analyzátor
 • Rozšiřitelný v krocích po 10 uživatelích, max. 100 uživatelů
 • Systémový dohled, také externích systémů, s oznámením chyby přes výstupy, paging, SNMP trapy a email