Jak zajistí bezdrátový alarm Ascom osobní bezpečnost pracovníků?

Jak zajistí bezdrátový alarm Ascom osobní bezpečnost pracovníků?

Pro lidi pracující v potenciálně nebezpečných prostředích nebo na izolovaném místě, je osobní bezpečnost základní podmínkou. Bez ohledu na to, o jaký druh práce se jedná, může osamělý pracovník (loneworker) získat pomoc ihned, jakmile se objeví nebezpečná situace. Bezdrátové komunikační řešení Ascom pro osamělé pracovníky je třeba na všech pracovištích, kde má nejvyšší prioritu bezpečnost pracovníků.

Charakteristika:

  • Alarm je vyvolán ručně stiskem tlačítka alarmu na telefonu nebo automaticky na základě funkce „man-down “ nebo „no-movement“.
  • alarmová zpráva je odeslána současně všem členům záchranného týmu
  • informace ve zprávě obsahuje identifikaci pracovníka a jeho aktuální pozici
  • všichni členové záchranného týmu, kteří potvrdili přijetí alarmu, budou dále informování o pozici pracovníka
  • po záchraně pracovníka je celý záchranný proces uzavřen