Kontaktní centra

Aastra Solidus eCare™ – aplikace pro agenty

esktop Manager je PC aplikace, nabízející správu a řízení telefonních hovorů, stejně jako základní integraci do zákaznických aplikací přes dynamickou výměnu serveru. Route Manager poskytuje zdokonalené směrování které je z hlediska obsluhy volání buď predikované anebo reaktivní. Route manager též poskytuje…

Aastra Solidus eCare™ – aplikace pro management

Configuration Manager je centralizovaný nástroj pro konfiguraci a řízení Solidus eCareTM serveru. Administrátor kontaktního centra je provázen přes konfigurační volby a alternativy pomocí vysoce intuitivního a přátelského rozhraní. Configuration manager umožňuje konfiguraci všech aspektů interaktivního centra, směrování volání, definici sad…

Aastra Solidus eCare™ – samoobslužné aplikace

Script Manager zjednodušuje proces obsluhy telefonních aplikací rozložením hovoru na posloupnost akcí reprezentovaných ikonami. Tyto ikony jsou spolu propojeny tak, aby tvořily grafické blokové schéma směrování jejich hovorů. Grafické uživatelské rozhraní umožňuje jednoduché využívání funkcí, jako příkladně…

Aastra Solidus eCare™ – popis

Aastra Solidus eCareTM je klient/server orientované řešení kontaktního centra. Představuje novou generaci multimediálních kontaktních center s vylepšenou inteligencí směrování volání a požadavků. Toto vylepšené směrování volání je poskytováno prostřednictvím technologie nabízející pokročilou a flexibilnější výměnu elektronických informací. Všechny požadavky jsou…