Aastra Solidus eCare™ – aplikace pro management

Aastra Solidus eCare™ – aplikace pro management

Configuration Manager je centralizovaný nástroj pro konfiguraci a řízení Solidus eCareTM serveru. Administrátor kontaktního centra je provázen přes konfigurační volby a alternativy pomocí vysoce intuitivního a přátelského rozhraní. Configuration manager umožňuje konfiguraci všech aspektů interaktivního centra, směrování volání, definici sad znalostí, agentů, hlášek, definicí scénářů volacích kampaní a časování přístupů. Configuration manager poskytuje integrované prostředí na zpracování všech konfiguračních informací a spouštění podpůrných managementových modulů.

imInformation Manager slouží k prohlížení informací o stavu kontaktního centra v reálném čase (příkladně o přístupové skupině kanálů, skupinách služeb a skupinách agentů a záznamu alarmových hlášení). Zároveň definuje a zobrazuje textové zprávy, které mají být zobrazovány na externím nástěnném displeji. Součástí licence je i Virtual Wall Display.

rmReport Manager slouží k produkování reportů a analýzu aktivit v kontaktním centru dle jednotlivých skupin přístupů, skupin služeb, agentů, skupin agentů, typu hovorů, důvodů pro zpětné volání a volacích kampaní. Dále umožňuje vytváření jednorázových hlášení na základě požadavku, plánování reportů pro specifický časový a datumový interval, tisk a ukládání reportů pro budoucí použití, použití šablon s předdefinovaným rozložením, podrobný záznam hovorů a prohlížení/kontroly konfigurace kontaktního centra.

Knowledge Base Manager je intuitivní konfigurační nástroj, umožňující vytvářet a měnit databázi vědomostí (knowledge base) pro poskytování relevantních informací zákazníkům. Databáze vědomostí je využívána aplikacemi Virtual Agent a Auto E-mail response. Do databáze vědomostí mohou být zařazeny různé typy údajů včetně textu, diagramů, linků na webové stránky, reklamních zpráv a multimediálních prezentací. Databáze vědomostí je poté svým doplňováním stále hodnotnějším zdrojem informací pro zákazníka i zaměstnanců s možností její rychlé aktualizace a rozšiřování bez přerušení obsluhy.

Real Time Interface umožňuje sdružit jednotlivá kontaktní centra do jednoho virtuálního kontaktního centra pro lepší rozdělení zátěže a směrování požadavků dle aktuální potřeby.