Aastra Solidus eCare™ – aplikace pro agenty

Aastra Solidus eCare™ – aplikace pro agenty

esktop Manager je PC aplikace, nabízející správu a řízení telefonních hovorů, stejně jako základní integraci do zákaznických aplikací přes dynamickou výměnu serveru.

Route Manager poskytuje zdokonalené směrování které je z hlediska obsluhy volání buď predikované anebo reaktivní. Route manager též poskytuje zdokonalené možnosti směrování informací kontaktního centra v reálném čase k jednotlivým agentům.

Web Agent je desktop aplikace, poskytující interakci se zákazníkem přes webové stránky. Umožňuje poskytnout mu rady v průběhu jejich prohlížení, to vše bez nutnosti instalace jakékoliv klientské aplikace na zákazníkův počítač. Web Agent umožňuje „vnutiť” webovou stránku na zákazníkův prohlížeč za účelem asistence při navigaci, objasnění komplexnějších otázek či poskytnutí poradenství krok za krokem. Web Agent může uvést zákazníkův prohlížeč do follow-me módu, který zákazníkovi umožňuje sledovat pohyb agenta po webových stránkách. Web Agent umožňuje více interakcí se zákazníkem pro obsluhu menším počtem lidí v krátkém čase, což agentovi umožňuje řídit několik propojení současně. Web Agent, využívaný ve spolupráci s aplikacemi Virtual Agent a Knowledge Base Manager umožňuje zobrazovat automaticky navržené odpovědi na zákaznické otázky a volitelně upravovat e-maily před jejich zasláním zákazníkovi. Web Agent je preciznější a výkonnější při obsluze požadavků díky využívání příslušných odpovědí z vědomostní databáze. Poskytuje agentům hodnotné informace, jakými jsou i běžně využívané webové stránky.