Aastra Solidus eCare™ – popis

Aastra Solidus eCare™ – popis

Aastra Solidus eCareTM je klient/server orientované řešení kontaktního centra. Představuje novou generaci multimediálních kontaktních center s vylepšenou inteligencí směrování volání a požadavků. Toto vylepšené směrování volání je poskytováno prostřednictvím technologie nabízející pokročilou a flexibilnější výměnu elektronických informací. Všechny požadavky jsou obsluhovány shodně, nezávisle na komunikačním mediu, a přichází k agentovi kontaktního centra shodným způsobem i s doplňujícími informacemi.

Aplikační sada Solidus eCareTM sestává z více základních aplikací, které společně poskytují špičkovou technologii pro variantní řešení kontaktního centra od malých až po velké profesionální systémy s možností rozdělení zátěže mezi více distribuovaných uzlů.

 

 

Balík řídících aplikací a současně i konfigurační nástroj s „pravým“ jediným přístupovým místem ke službám a systémům v kontaktním centru (směrování, informace, IVR/interaktivní odpovídání hovorovou řečí, agenti a supervisoři) zabezpečuje kompaktní obsluhu a minimalizaci nároků na znalost více nezávislých systémů. Všechna uživatelská rozhraní mají stejný vzhled pro jejich jednoduché osvojení a používání.