Aastra Solidus eCare™ – samoobslužné aplikace

Aastra Solidus eCare™ – samoobslužné aplikace

 

VAVirtual Agent je schopný odpovídat na otázky rychle a přesně při využití odpovědí z databáze vědomostí, přičemž minimalizuje náklady na interakci. Virtual Agent může být integrovatelný s libovolnou webovou stránkou. Zákazníkovi je umožněno položit otázky běžným jazykem a Virtual Agent je na ně schopný okamžitě relevantně a přesně odpovědět. Virtual Agent si dokáže osvojit různé způsoby odpovídání tak, jak to nejvíce vyhovuje potřebám podnikání. Neomezuje se pouze na odpovědi ve formě textu, odpovídá i formou webových stránek či multimediálních prezentací, které srozumitelněji informují zákazníka. Zákazníci ocení rychlé zákaznické služby a bezpečnost poskytovanou prostřednictvím autentifikace zvoleným heslem. Zákazník, který žádá či potřebuje pomoc, je přesměrován na Web agenta spolu s příslušnými informacemi o jeho předcházejících otázkách. Web agent si může prohlížet historii přepojení zákazníka s aplikací Virtual Agent a může s ním poté přímo komunikovat přes „text-chat“. Zákazníci požadující asistenci tak netráví čas čekáním na přepojení a mohou dostat odpovědi okamžitě, aniž by museli opustit webovou stránku.

 

Auto E-mail Response analyzuje příchozí e-maily a dle klíčových slov v přijatých e-mailech obsažených a jejich porovnáním s parametry definovanými v databázi vědomostí připraví odpovídající automatickou odpověď. Tato odpověď může být před zasláním zákazníkovi poskytnuta agentovi kontaktního centra na korekci.

 

Script Builder aplikace je off–line nástroj, umožňující supervisorovi kontaktního centra definovat a testovat skripty pro automatizaci outbound kampaní. Na základě skriptu jsou poté agentovi poskytovány nápovědy s otázkami pro zákazníka, aby komunikace s ním byla konzistentní a úplná.