Push-To-Talk (PTT) – okamžitá skupinová komunikace

Push-To-Talk (PTT) – okamžitá skupinová komunikace

Push-to-talk je funkce přenosné vysílačky umožňující skupině lidí se okamžitě připojit do konference stisknutím tlačítka.

Členové skupiny jsou automaticky kontaktováni a připojeni k vzdálené­mu rozhovoru, který umožňuje kompletní skupině rychle vyřešit problém nebo vyměnit si časově kritické informace.

PTT relace může být spuštěna jakoukoliv zprávou, e-mailem, alarmem z přerušení výroby nebo signálu ze zařízení, že se přehřívá. Relace může také být inicializována uživatelem posláním pozvánky z jeho telefonu na předdefinovanou skupinu lidí.

Inicializace z telefonu

Relace PTT je ve výchozím nastavení nakonfigurována, aby se spustila v režimu hlasitého odposlechu, lze to ale nastavit i jinak. Zpráva odeslaná členům PTT skupiny může zahrnovat možnost přijmout či odmítnout relací PTT nebo také požadavek, aby byla přijata automaticky.

Tlačítko MUTE (vypnutí zvuku) slouží k přepínání mezi vysíláním a přijímáním. Uživatelé mají umožněno mluvit současně. Na telefonu může být naprogramováno přes rychlé klávesy (soft a hot) až 10 jedineč­ných konferenčních skupin.

Inicializace alarmem

Když alarm inicializuje relaci PTT odešle zprávu Call setup do IMS2/UCM, která obsahuje telefonní číslo konferenčního mostu. Když IMS2/UCM najde skupinu PTT přepošle zprávu všem členům skupiny. Je možné naprogramovat prakticky neomezený počet skupin.

Je-li relace PTT přijata a to buď ručně, nebo automaticky, je telefon připojen ke konferenci / skupinového hovoru a všechny telefony ve skupině PTT jsou připojeny.

Nemocnice

Na nouzovém příjmu se počítají sekundy. Po stisknutí alarmového tlačítka může být tým rychle informován a připojen do relace PTT. Okamžitě tak získá přehled o situaci a možnost projednání opatření s členy týmu, které dosud nepřišli na pohotovost.

Průmysl

Papírenský stroj vyrábí papír 1500m/min. Když je role plná je rozhodující hladký přechod na další roly jinak tok papíru musí být přeru šen a znovu spuštěn, což vede k obrovským ztrátám každou sekundu.

  1. Stroj indikuje, že role je téměř plná.
  2. Údaj je bezdrátově předán na odpovědnou skupinu operátorů a zároveň je okamžitě zve do skupiny v relaci PTT.
  3. Skupina je automaticky připojena a mohou hladce spolupracovat během celého procesu

Volání PTT dostalo nejvyšší prioritu

Přijetí relace PTT odpojí všechny probíhající hovory a zruší probíhající relace. Jestliže je relace PTT nakonfigurována, aby byla přijata automaticky a jestliže je přijata během probíhajícího hovoru nebo relace PTT, bude spuštěn přibližně na 10 sekund varovný signál. Během této doby může uživatel odmítnout relaci. Jestliže je relace PTT odmítnuta, je možné se připojit později vybráním PTT zprávy uloženou v seznamu zpráv. Opuštění relace PTT se provádí pouhým stisknutím tlačítka zavěšení.