Automatické eskalace – volání nebo zpráva nebude nikdy ztracena

Automatické eskalace – volání nebo zpráva nebude nikdy ztracena

Automatická eskalace zaručuje, že informace o všech možných situacích dosáhne pokaždé místa určení. Hovor nebo zpráva je předána podle předdefinovaného řetězce osob, dokud někdo hovor nebo zprávu nepřijme, tak je o každou situaci postaráno.

V každé obchodní společnosti existují situace, které je třeba rychle vyřešit. Ty by mohlo nastat v kritických situacích, jako je požár, srdeční zástava nebo zaměstnanec v nebezpečí, ale také v případě podpory, jako pacienti, kteří potřebují pomoc nebo zákazníci, kteří potřebují pomoc.

Oznámením jedné osobě či skupině osob nemůžete nikdy zajistit, že o situaci bude postaráno správně. Potřebujete potvrzení, že někdo bere zodpovědnost. Jestliže daná osoba je již velice vytížená, vy potřebujete automatickou eskalaci k někomu jinému, kolegovi či manažerovi.

Unite systém má vestavěnou podporu pro ovládání statusu absence uživatele i odpovědi přijetí/odmítnutí od uživatele. Na základě těchto informací může být eskalační řetězec předdefinovaný tak, aby zajistil, že někdo bude vždy na zprávu reagovat. Eskalace může být provedena buď na jiného uživatele nebo jako aktivace externího zařízení jako je displej, siréna nebo blikající lampy.

Výhody automatické eskalace:

  • kritické zprávy vždy dosáhnou cíle
  • události je vždy postaráno
  • eskalace může být na základě nepřítomnosti uživatele, odmítnutí od uživatelti, nebo časové prodlevy