Bezdrátový systém DECT a IP DECT

Bezdrátový systém DECT a IP DECT

Bezdrátový systém DECT/IP DECT představuje cenově velmi výhodné řešení moderního podnikového telefonu, který se přizpůsobuje požadavku zaměstnanců, aby se mohli volně pohybovat po celém podniku. Jeho typické použití je v kancelářích, továrnách, skladech, na výstavištích a v nemocnicích.

 

Všeobecně

Vícebuňková a víceuživatelská architektura bezdrátového systému DECT  vychází z úspěšného digitálního bezdrátového systému Ericsson Freeset. Tento systém je rozšířený po celém světě a umožňuje pohyb s neznatelným přechodem mezi rádiovými stanicemi v průběhu hovoru a přitom poskytuje minimálně stejnou kvalitu jako pevný telefon. Digitální přenos rádiových signálů také zajišťuje vysokou úroveň zabezpečení hovoru. Systém je určený pro IP komunikační platformy Mitel BusinessPhone a Mitel MiVoice MX-ONE, ale v zásadě může spolupraovat s jakoukoliv IP PBX podporující standardní protokol SIP nebo H.323.

 

 

Přehled

Systém bezdrátové komunikace DECT zajišťuje osobní pohyblivost všem zaměstnancům, kteří nepracují na jediném místě,pracují právě jinde než u svého pracovního stolu a nebo musí být neustále dosažitelní, např. v nemocnicích nebo závodech chemické výroby. Při použití bezdrátového telefonu jsou zaměstnanci snáze dosažitelní pro volající, čímž se šetří čas i peníze za opakované hovory a snižuje se nutnost přepojování vedení při přemísťování osob a změnám v místnostech.

Bezdrátový telefon DECT/IP DECT se může používat třemi různými způsoby:

 • Účastníci mají bezdrátové telefony místo běžných stolních telefonních přístrojů. Tento způsob je vhodný pro zaměstnance, kteří nemají svůj stálý pracovní stůl a nebo pro ty, kteří většinou pracují ve větší vzdálenosti od pevného telefonu, např. řidiči vysokozdvižných vozíků ve skladech.Systém je možné kdykoli rozšiřovat o další bezdrátové telefony bez požadavku na rozšiřování telefonních rozvodů. Účastníci mají přístup ke stejným funkcím jako kdyby používali běžný stolní telefon.
 • Účastníci, kteří potřebují ještě větší pohyblivost, mají stolní, mobilní  i bezdrátový telefon, které jsou zapojené jako tandem, tvořící jednu logickou jedotku se stejným číslem.Příchozí hovor vyzvání na všech telefonech a může být přijat na kterémkoli z nich. Odchozí hovory je možné uskutečňovat ze kteréhokoli telefonu a případně hovořit z obou současně.

Vlastnosti systému

Systém bezdrátových telefonů DECT/IP DECT se skládá z bezdrátových telefonů a rádiových základnových stanic připojených ke komuniakčnímu systému  dvo párech UTP kabelu nebo v provedení IP DECT po LAN.

Vlastnosti bezdrátových telefonů

Používají se tři základní typy bezdrátových telefonů – Ascom d41, Ascom d62 a další telefony se speciálními funkcemi a pro různá pracovní prostředí – Ascom d81 a d81ATEX.

Jako příslušenství jsou dodávány náhlavní soupravy pro telefonování bez použití rukou, stojanová nabíječka pro nabíjení několika baterií současně a ochranná pouzdra. Maximální vzdálenost mezi základnovou stanicí a bezdrátovým telefonem je asi 300 metrů, v závislosti na okolním prostředí.

Rádiové základnové stanice

Síť radiových základnových stanic v systému bezdrátových telefonů zajišťuje kompletní pokrytí rádiovým signálem a úplnou volnost pohybu, takže uživatelé bezdrátových telefonů mohou komunikovat v průběhu svého pohybu po pracovišti. Každá rádiová základnová stanice má osm hlasových kanálů, takže v každé buňce může probíhat osm hovorů současně.

Rádiové základnové stanice Business Cordless mají tyto vlastnosti:

 • 120 rádiových kanálů, vybíraných náhodným způsobem
 • základnová stanice může být připojena pomocí dvou párového kabelu přímo do komunikačního systému nebo do LAN s prokolem SIP nebo H.323
 • napájení PoE, externím napaječem nebo z interního zdroje komunikačního systému
 • lze používat alternativní antény, připojené pomocí koaxiálních kabelů
 • upgrade softwaru lze provádět bez demontáže základnové stanice pomocí bezdrátového systémového manažeru.

Funkce systému

Při použítí bezdrátového telefonu nezávisle na pevném telefonu mají uživatelé přístup ke všem funkcím Business Phone nebo MX-ONE. Když mají účastníci soušasně běžný stolní telefon, mobilní telefon a bezdrátový telefon zapojené jako “ tandemovou“ jednotku, systém zabezpečuje dále uvedené funkce:

 • pro příchozí hovory se tandemová logická jednotka považuje za jednu pobočku
 • pro odchozí hovory se tandemová logická jednotka považuje za dvě pobočky
 • bezdrátový telefon se může přepnout do “ odhlášeného“ režimu, čímž jsou blokovány příchozí hovory na bezdrátový telefon a stolní telefon přitom stále vyzvání (pokud je bezdrátový telefon přihlášený, vyzvánějí oba telefony)
 • je-li jeden z telefonů v tandemovém zapojení obsazený, jsou oba telefony považovány za obsazené, ačkoli ze druhého telefonu z tandemového zapojení jsou možné odchozí hovory
 • přepojení mezi oběma částmi tandemové jednotky je možné jednoduše volbou čísla tandemové jednotky
 • je-li na bezdrátovém telefonu aktivována nějaká funkce (např. následování účastníka), je rovněž aktivována na pevně připojeném telefonu
 • vzkazy zanechané pro tandemovou jednotku jsou indikovány na obou telefonech, pro účtování hovorů jsou obě části tandemové jednotky považovány za jednu jednotku
 • je možné nakonfigurovat libovolný počet tandemových jednotek v mezích kapacity systému (tandemová jednotka se počítá za dvě pobočky).

Ostatní doplňkové funkce systému (nutná instalace serveru IMS3).