Alarmy man-down a no-movement pro IP DECT a DECT systémy

Alarmy man-down a no-movement pro IP DECT a DECT systémy

Pro lidi pracující v potenciálně nebezpečných podmínkách je cenné vědět, že při havárii jsou během několika sekund informování kolegové a management a člověk v nouzi může být rychle lokalizován.

Alarmy Man-down a No-movement jsou ideální pro pracoviště, kde je vyžadována maximální bezpečnost a dostupnost, například údržbářská četa, výrobní personál, inženýři a technici s potenciálními riziky v jejich práci.

Alarm No-Movement se spustí, když se uživatel telefonu po přednastave­nou dobu nepohybuje. Alarm Man-down se spustí, když telefon je naklo­něný o větší úhel, než byl přednastaven.

Před odesláním alarmu telefon začne blikat, vibrovat nebo vydávat tónovou signalizaci a to proto, aby se zabránilo spuštění alarmu omylem a eliminovali se tak falešné poplachy. Nezruší-li se alarm stiskem tlačítka, bude odeslán na přednastavené číslo.

Lokalizace alarmu

Když je odeslán alarm, je důležité najít osobu v nouzi co nejdříve. Pomocí funkce lokalizace může být telefon odesílající alarm v případě potřeby přesně lokalizován v konkrétní místnosti budovy. Tato vynikající vlastnost přináší výhody bezpečné práce a nechá zaměstnance vykonávat své povinnosti s nejvyšší důvěrou.

V telefonu je možné nastavit akustickou signalizaci pozice (ALS) v případě spuštění alarmů No-movement nebo Man-down. Zvukový signál umož­ňuje týmu rychlejší vyhledání člověka v nouzi.

Koordinace při alarmu

Když je poslán alarm, zpráva je přímo zobrazena na telefonech odpověd­ného týmu a telefony jsou automaticky připojeny do skupinové konverza­ce s cílem koordinovat opatření. Dále členové týmu můžou poslouchat, co se děje místě alarmové jednotky.