Barevné značení textových zpráv – pro rychlou identifikaci

Barevné značení textových zpráv – pro rychlou identifikaci

Mimoto, označování barevným kódem může být užíváno pro signalizování statusu zprávy, především alarm je červený. Když někdo přijímá žádost, zpráva se změní na žlutou, a když akce byla dokončena, změní se na zelenou. Při posílání žádosti několika lidem, ti, kdo nepřijmout úkol poznají, že někdo zprávu zpracoval pohledem na barvu zprávy. Jestli je zodpovězená, jestli se projednává či zda to vyžaduje další akci.

Barevné kódování zpráv je vytvořeno, aby se odlišili zprávy a byly méně matoucí. Zprávy lze přizpůsobit 10 barvami tak, aby vyhovovali každoden­ním klientským operacím. Zprávy mohou být roztříděný např., aby ukazovali typ alarmu či zdůrazňovali priority.

Zdravotní situace

V nemocnicích je možné různé barvy použít k značení zpráv od pacientů, nosiče nebo techniků. Zprávy z různých oddělení mohou být také označeny konkrétní barvou. Sestra musí být schopna jednoznačně identifikovat stav všech příchozích úkolů / zpráv.

Příklad užití barevné kategorizace a zvýraznění zpráv podle významu či zdroje typu jsou osobní alarmy, volání pacienta, srdeční zástava atd.

Průmyslové situace

Automatické alarmy z výrobních poruch mohou být poslané ke skupině inženýrů v předdefinované barvě. Když jeden z inženýrů přijme úkol, zpráva změní barvu, která může být viděna v telefonech každého člověka ve skupině, a oni budou vědět, že žádné akce nejsou po nich požadovány.

Různé barvy mohou například rozlišovat alarmy, zastavení stroje či osobní alarmy.