Záznamové zařízení ReDat 3

Záznamové zařízení ReDat 3

ReDat 3 je univerzální digitální záznamové zařízení, umožňující záznam a archivaci hlasové a datové komunikace vedené po telefonních linkách, radiových sítích a sítích IP telefonie. Dále umožňuje záznam videa z analogových kamer a PC screenů. Záznam jednotlivých druhů signálů je vázán na hardwarový modul, tedy PCI kartu a softwarový modul. Protože architektura ReDat 3 umožňuje současné použití více typů modulů současně, je možné v jednom zařízení integrovat záznam více typů signálů.

Možnosti záznamu:

klasické telefonie, (anolog/digitál/ISDN2/ISDN30), IP telefonů, obrazovek PC, analogového videa

 

Hlavní výhody řešení ReDat 3:

 • možnost záznamu až 150 nezávislých audio linek
 • možnost přímého digitálního připojení na digitální linky ISDN, Ericsson, Alcatel, Matra, Avay
 • Nortel, Panasonic, Siemens, Bosch, … s identifikací čísla volajícího i volaného
 • možnost připojení až 24 videokamer a využití tak tohoto * zařízení i pro video záznam
 • možnost současného záznamu i IP telefonů Alcatel, Aastra, Ericsson, Cisco, Siemens,..
 • možnost záznamu screenů operátorů
 • ukládání dat přímo po clusterech na disk – toto Vám zabezpečí vysokou spolehlivost systému a jistotu, že neztratíte data právě probíhajícího hovoru ani v případě výpadku proudu
 • vzdálený přístup po LAN v ceně zařízení
 • pro rozsáhlejší síť středisek (obvodů) jsou k dispozici i přeposílací moduly s tím, že záznam by se prováděl pouze v centru
 • knihovny pro integraci s dalšími programy – např. výjezdových SW
 • možnost integrace s Genesysem, CT Connectem, Sieblem, SAPem, …..
 • možnost selektivního nahrávání
 • servis v místě instalace do 24 hodin včetně mimopracovních dní
 • možnost dalšího dovývoje HW i SW částí