Softwarová IP PBX SoftSwitch BC 3.0

Softwarová IP PBX SoftSwitch BC 3.0

IP komunikační systém BC SoftSwitch 3.0 je kompletní IP komunikační sytém až pro 500 uživatelů. Je založen na bázi osvědčené otevřené technologie, pracuje nad operačním systémem LINUX. Systém podporuje veškeré v současné době dostupná rozhraní jako je IP s protokolem SIP a H.323, ISDN i konvenční analogová rozhraní. Díky tomuto systém snadno spolupracuje se jak se všemi IP instalacemi, tak i s tradičními telekomunikacemi.
BC SoftSwitch se všemi možnostmi, výkonnými aplikace pro koncové uživatele a webovým management tvoří komplexní řešení pro jednotnou komunikaci.
Komunikační server BC 3.0 je výjimečný velkou škálovatelností, kdy lze kromě samostatného modulu ústředny použít konfiguraci pro vysokou dostupnost (paralelní spojení), geografickou dostupnost (spojení více ústředen po IP síti – např. propojení poboček), bezpečnou komunikaci, případně konfiguraci pro velké zatížení. Výhodou je snadná integrace s ostatními komponenty – komunikačním serverem, pasivním nahráváním hovorů a snadná integrace do podnikových informačních systémů.
Systém může být umístěn v našem plně zajištěném a klimatizovaném centru, nebo ho lze umístit podle potřeby v datovém centru koncového uživatele, tak aby byl součástí firemní síťové infrastruktury.
Virtuální IP komunikační systém BC 3.0 zákazník nevlastní, ale pouze si ji pronajímá jako službu, poskytuje stejný komfort a podobný rozsah funkcí jako skutečná pobočková ústředna. Systém lze rozšířit o další softwarové moduly, jako je call centrum, nahrávání hovorů, konferenční místnost, Skype brána, propojení s firemními adresáři, atd.
Výhody virtuálního komunikačního systému BC 3.0 (systém je instalován v našem centru):
 • nulová investice do nákupu ústředny
 • jednoduché rozšíření kapacity ústředny a dalších služeb
 • nulové náklady na servis a náhradní díly
 • nulové náklady na energie
 • správa systému přes webové rozhraní
Výhody hostovaného komunikačního systému BC 3.0 (systém je instalován u zákazníka):
 • nulová investice do nákupu ústředny
 • jednoduché rozšíření kapacity ústředny a dalších služeb
 • nulové náklady na servis a náhradní díly
 • výběr telekomunikačního operátora bez omezení
 • rozhraní pro připojení do JTS ISDN2, ISDN30, analogové trunky a SIP
 • správa systému přes webové rozhraní
 • možnost použít GSM bran s vlastním mobilním operátorem
 • hlasový provoz není ovlivněn kvalitou internetového připojení
 • snadná integrace s firemními adresáři a CRM
Telekonference:
Telekonfereční hovor je komunikace mezi třemi a více účastníky současně, přičemž tato probíhá jako společný rozhovor všech účastníků. Každý z účastníků konference tedy slyší všechny ostatní. V rámci jednoho konferenčního hovoru může být až 30 účastníků. Při vytvoření telekonferenčního účtu dostanete přístup na webový portál, kde si můžete svoji konferenční místnost dále administrovat. Přímo v průběhu konference si můžete zobrazit přes webové rozhraní všechny účastníky konference.
 • zobrazení všech připojených učástníků konference
 • administrátorské odpojení uživatele z probíhající konference
 • uvítací menu při vstupu do konference
 • ohlašování účastníka při vstupu do konference
 • oznámení o počtu učastníků v konferenci
 • hudbu na pozadí při čekání na administrátora
 • nahrávání konference a její archivace v systému
 • autorizace přístupu do konference přes PIN
 • vysoká kvalita hlasu díku ISDN konektivitě do JTS
Funkce Call centra:
 • modul Inbound/Oubound
 • automatický dialer (generátor odchozího volání) s možností filtrování (vyřazování) jednotlivých čísel nebo jejich skupin a automatického volání s nahranou hláškou (použití zejména pro automatické upozorňování klientů služby)
 • Callback – v případě přetížení call/kontaktního centra může volající klient zadat požadavek na zpětné volání. Systém v okamžiku uvolnění operátora zavolá klientovi, který požadavek zadal a spojí jej s operátorem call centra.
 • inteligentní hlasový automat (IVR) s aplikačním programovatelným rozhraním (API) na bázi WebServices. V případě volání klienta umí systém sesbírat informace o probíhajícím hovoru, předat je dalším aplikacím a na základě získaných údajů obdržet seznam hlášek, které má klientovi přehrát. Funkci lze typicky použít např. pro zjištění stavu objednávky bez nutnosti vytěžování operátora.
 • integrace TTS/ASR (Nuance, FreeTTS, Festival)
 • integrované nahrávání hovorů
 • volací skupiny a ACD fronty
 • Agent Skill – směrování hovorů v závislosti na úrovni znalostí operátorů.
 • integrace mobilních telefonů jak pracoviště operátora
 • statistiky
 • Wall board
 • Call Completition kódy
 • Last Agent Routing