ReDat 3 – aplikační server

ReDat 3 – aplikační server

Aplikační server je funkční nadstavba nad záznamovým zařízením ReDat3, která umožňuje vytvořit ucelený záznamový systém pro kontaktní centra nebo centrální archiv záznamů. Programové moduly této aplikační sady jsou provozovány na operačním systému Windows. Přístup k modulům je umožněn prostřednictvím webového serveru, veškeré činnosti uživatele jsou tak vykonávány prostřednictvím webového prohlížeče. Přístup k datům a funkcím je omezen systémem oprávnění uživatelů.

Sada zahrnuje následující moduly:

 • databáze záznamů
 • centrální archivace záznamů
 • hodnocení agentů
 • řízení záznamu
 • Databáze záznamů

Databáze záznamů provádí replikaci položek zaznamenaných relací z jednoho nebo více zařízení ReDat3 do SQL databáze. Využívané typy databází: MySQL, Microsoft SQL 2000/2005 (Express). Podpora dalších databází se připravuje.

Centrální archivace záznamů

Centrální archivace využívá modul Databáze záznamů, kromě informačních dat záznamů jsou archivována i samotná audio/video data. Pro Centrální archivaci záznamů je doporučeno využití serveru s diskovým polem RAID5, lze využít i NAS systém zákazníka.

Hodnocení agentů

Modul umožňuje provádět hodnocení uskutečněných hovorů a práce agentů:

 • záznamy k hodnocení jsou přidělovány automatizovaným systémem podle nastaveného klíče.
 • modul je standardně vybaven základním systémem poskytujícím uživatelsky jednoduché rozšiřování databáze formulářů pro hodnocení – nevyžaduje znalost SQL příkazů
 • je počítáno s vývojem podle požadavků specifikovaných zákazníkem
 • pro zpracování výsledků slouží moduly pro statistické vyhodnocení

Řízení záznamu

Řízení záznamu umožňuje řízení záznamových funkcí ReDat3 v reálném čase podle CTI údajů PBX a získávání údajů o hovorech. Nejčastějším použitím je selektivní záznam na 2 Mb/s traktech před PBX. Svůj význam má i při nasazení záznamu na pobočkových linkách – příkladem může být záznam pouze uskutečněných odchozích kampaňových volání. Dalším použitím je synchronizovaný záznam hovorů a PC screenů.

 • implementovaná CTI rozhraní: Intel NetMerge, Genesys, Siemens Carol, Ericsson Solidus eCare
 • podmínky selektivního záznamu: časový interval, směr hovoru, volaná čísla, číslo kampaně, číslo volajícího, statistický výběr
 • doplňování informací k záznamům v databázi nebo ReDat3: ANI, DNIS, číslo agenta, číslo kampaně, změna priority, uživatelská data
 • možnost integrace s CRM systémem(např. Siebel