Mitel Mobile Client AMC+

Mitel Mobile Client AMC+

AMC + je mobilní klient, který integruje mobilní telefon do komunikačních systému Aastra MX-ONE a BusinessPhone. To umožňuje mobilním uživatelům používat krátké číslo pobočkové linky, zkrácené volby a veškeré běžné telefonní funkce , tak jako kdyby používali svůj standardní stolní telefon.

AMC existuje ve dvou verzích: AMC a AMC +. AMC integruje mobilní telefon přes Aastra Mobile Extension, AMC + přes SIP rozhraní. AMC + je proto schopen poskytovat některé další služby oproti AMC, např. duální režim, vyhledávání v podnikovém adresáři, UC a VoIP zabezpečení.

Uživatelé a zákazníci používající AMC + mají nyní dvě velmi silné alternativy při nasazení Mobile extension / One number řešení. Uživatelé AMC + mohou volat naprosto běžným způsobem ze svého mobilního telefonu, ale jejich volání bude vždy směrováno přes firemní komunikační systém. Díky tomuto mají mobilní uživatelé pouze jedno externí telefonní číslo pro všechna zařízení a přístup ke všem systémovým aplikacím.

Aplikace AMC + v mobilním telefonu je nainstalována a nakonfigurována dálkově pomocí služby Over The Air z licenčního servere.

AMC + v duálním režimu změní mobilní telefon na SIP telefon využívající WiFi, a tím výrazně snižuje náklady na volání například ze zahraničí.

Pro uživatele s vysokými nároky na bezpečnost, obsahuje AMC + šifrovaní VoIP pomocí SRTP a TLS.

 

AMC + Přehled funkcí:

Díky grafickému uživatelském rozhraní (GUI) mají uživatelé snadný přístup ke komunikačním službám systému:

Příklady služeb v režimu hovoru: zpětný dotaz, brokering, parkování hovoru, hold, conference, zprostředkování volání, parkování, konference, čekání hovoru, přepojení hovoru, manuální handover mezi GSM / Wi-Fi apod.

Příklady ostatních služeb: hlasová pošta , přesměrování hovoru, přesměrování hovoru s důvodem (oběd, jednání, dovolená atd.)

  • AMC + Dual Mode (VoIP / PLMN)
  • AMC + v duálním režimu umožňuje přechod hovoru mezi mobilní sítí (PLMN) a Wi-Fi sítí bez přerušení. Uživatel s AMC + instalovaným v smartphone, který podporuje současné spojení s mobilní a Wi-Fi sítí, dokáže provést plynulé předání hovoru mezi sítěmi. Předání je plně automatické a je transparentní pro uživatele.
  • AMC + firemní telefonní seznamy a adresáře
  • AMC + uživatelé mohou pomocí otevřeného standardu LDAP vyhledávat v podnikovém telefonním seznamu.
  • AMC+ Instant Messaging (IM) a Presence
  • AMC + uživatelé jsou schopni komunikovat, vyměňovat si a informace o přítomnosti s ostatními uživateli AMC + nebo s centrálními Presence a IM systémy prostřednictvím otevřeného standardu rozhraní XMPP.
  • Dynamic Mobile Least Cost Routing (LCR) – Funkce Dynamic Mobile LCR funkce minimalizuje náklady za roaming. Logika je založena na tom, že tarify a ceny volání jsou spravovány komunikačnám systémem ve spolupráci s AMC + . V závislosti na zemi a mobilní síti, AMC + určuje nejvíce nákladově-efektivní metodu pro každé volání.

Podporované operační systémy pro mobilní telefony: 
Android 2.0 a vyšší
Symbian S60 3rd
Symbian S60 5th (touch screen)
iPhone