CTI aplikace PolyPhone

CTI aplikace PolyPhone

Na výběr jsou následující technologie:

Computer Telephony (CT), Voice over IP (VoIP) a je li třeba Terminal Server, bezdrátová LAN (WLAN) a Remote Access Services, platformy s podporou společného standardu CSTA / TSAPI.

PolyPhone není jen software, který přidá do vašeho PC všechny funkce stolního telefonu a rozšíří ho o mnoho dalších, ale navíc integruje data a bezdrátovým a mobilní telefony do jednoho unifikovaného pracovního prostředí.

Charakteristika:

 • jednoduchá správa volání
 • v režimu CTI lze PolyPhone propojit s IP, analogovým, digitálním nebo bezdrátovým telefonem
 • v režimu Softclient PolyPhone podporuje protokoly H.323 a SIP
 • hlasová interakce
 • instant messaging
 • integrace s hlasovými a faxovými zprávami
 • textové zprávy SMS
 • osobní nástroje
 • volací profily a směrování
 • práce ve skupinách
 • bezpečnost
 • integrace s osobními i veřejnými adresáři v MS Outlook a Lotus Notes
 • integrace s kalendářem v MS Outlook a Lotus Notes
 • integrace s dalšími programy a databázemi SQL, LDAP, MS Acces, MS Excel atd.
 • integrace s webovými adresáři
 • přístup ke kontaktům z mobilního telefonu