Collaboration Portal – modul záznamové zařízení

Collaboration Portal – modul záznamové zařízení

Záznamové zařízení Collaboration Portal BC 3.0  je vysoce výkonné a zároveň široce škálovatelné řešení pro nahrávání telefonních hovorů. Svojí architekturou a logikou systém nečiní rozdílu mezi koncovými uživateli, je určen pro společnost jakékoliv velikost i zaměření, pro státní správu či místní samosprávu. Systém se připojuje k analogovému, digitálnímu ISDN nebo k VoIP rozhraní s protokolem H.323 nebo SIP, což nabízí jeho široké využití, flexibilitu a v neposlední řadě i snadnou instalaci. Na rozdíl od jiných nahrávacích systémů podporuje vysokou úroveň šifrování. Systém je založen na jádru operačního systému Linux, což ve výsledku poskytuje vysokou spolehlivost a dostupnost.

Škála aplikovatelnosti od jednotek až do tisíců nahrávaných kanálů umožňuje nasazení systému zcela v souladu s potřebami konkrétního koncového uživatele, ať již jde o společnost rodinného typu, nebo společnost organizovanou v několika geografických lokalitách s desítkami, stovkami či dokonce tisícovkami uživatelů. Maximální počet uživatelů, kteří komunikují prostřednictvím našeho řešení, je tak omezen pouze výkonem hardware, na který je aplikováno.

Systém je nezávislý na implementovaném komunikačním prostředí, proto podporuje i celou řadu dalších zařízení od významných výrobců komunikačních technologií, např. společností Alcatel, Aastra, Ericsson, Mitel a dalších.

V praxi tak přináší možnost uspokojení potřeb náročných uživatelů, kteří mají maximální nároky na výkon, kvalitu a dostupnost telekomunikačních služeb při zachování příznivých nákladů na jejich pořízení, bez nutnosti zásahu do stávajícího komunikačního prostředí, dokupování přídavných karet nebo licencí na straně telefonní ústředny či komunikačního serveru.

Možnosti vstupu

 • E1/T1/J1 – 1-4 vstupy (*32 kanálů) na server, tj. až128 kanálů na jediný server, možnost škálování systému na více serverů pro dosažení vyšší kapacity
 • ISDN-B (2 kanály) – 1-16 vstupů na server, možnost škálování systému na více serverů pro dosažení vyšší kapacity
 • Analogové vstupy – 1-64 vstupů na server (varianty vstupu jsou analogové telefonní linky nebo line-in vstupy do zvukové karty) , možnost škálování systému na více serverů pro dosažení vyšší kapacity
 • Nahrávání proprietárních telefonních přístrojů (při použití architektury systému mezi ústřednou a přístrojem) – AVAYA, Alcatel, Aastra, Ericsson, Siemens a další
 • Monitoring VoIP provozu na síti (protokoly SIP a H.323) při nastaveném směrování síťových packetů na kartu nahrávacího systému
 • Všechny varianty kromě analogových line-in vstupů a VoIP jsou typu „vysoká impedance“ (paralelní připojení na stávající linku bez narušení stávající komunikace)
 • Při vysoké kapacitě nahrávání jsou jednotlivé nahrávací bloky na oddělených serverech, z pohledu managementu systému na úrovni administrace a uživatelského přístupu však systém navenek vystupuje jako jediný celek (pokud není požadováno jinak)

Možnosti nahrávání

 • Dekódování hlasu v kodeku na lince (ulaw, alaw), záznam přímo do do formátu ADPCM WAV, RAW nebo MP3
 • Dekódování DTMF tónů
 • Dekódování FAX/Dat na kanálu (omezeně)
 • Automatické spouštění úrovní signálu, přes externí API (analogové vstupy) nebo pomocí stavu linky (ISDN, VoIP)