Collaboration portal – modul IVR

Collaboration portal – modul IVR

 

Hlavní výhody automatické spojovatelky a IVR:

 • automatická spojovatelka je vždy příjemná a je vždy k zastižení
 • je vždy profesionální v komunikaci s volajícími
 • vaše linky nebudou nikdy obsazeny, nikdy nebude nevyzvednuto
 • všichni klienti se dovolají
 • sama pohodlně a rychle provede volajícího až k osobě, se kterou chce hovořit
 • výrazně šetří čas operátorkám, spojovatelkám
 • je automatickým filtrem a inteligentním distributorem hovorů pro vaše pracovníky
 • odbaví odpovídajícím způsobem všechna příchozí volání
 • volající nezná číslo pobočky ani jméno volaného – spojovatelka nabídne seznam oddělení a pracovníků > volající zná číslo volaného – zadá číslo linky pomocí DTMF nebo hlasu
 • volající volá provolbou na konkrétní linku, která je obsazena nebo nevyzvednuta – volaní je přesměrováno na spojovatelku, která udrží volajícího v systému (nemusí volat znovu) a nabídne mu další možnosti jako opakovaní spojení, přepojení na někoho jiného, přepojení na asistentku (každý může mít svou), přepojení na operátorku, přepojení na mobilní telefon, za nechání zprávy (v kombinaci s Hlasovou poštou), poslechnutí důležitých informací
 • záznamy o využítí IVR včeně informací o volajících