Collaboration portal – modul fax server

Collaboration portal – modul fax server

Modul FaxServer nabízí bezpečný způsob distribuce a odesílání příchozích faxů přímo do schránek uživatelů, bez zásahu nespolehlivého lidského faktoru. Po nainstalovaní FaxServeru, se založí uživatelské schránky, které jsou poté využívány jednotlivými  uživately, kteří k nim přistupují přes webové rozhraní na základě přístupových práv. V modulu Administrátor se nastavují příslušná uživatelská práva, kterými se povoluje, nebo zakazuje přístup k jiným faxům než vlastním. Jedná se o nastavení oprávněného přístupu k došlým neidentifikovaným faxům osobě, které je může rozdělovat jednotlivým uživatelům.

  • doručení fax do  virtuální faxové schránky  s webovým rozhraním nebo jako příloha  do e-mailu
  • úspora za kancelářské faxy, úspora na nákladech na provoz (papír, tonery)
  • úspora nákladů na údržbu faxů (opravy, pravidelná údržba)
  • veškerý faxový provoz provádíte ze svého PC, mobilního telefon nebo  tabletu přes internetový prohlížeč(není nutná žádní apliakce)
  • Unified Messaging – příjem nových faxů do doručené pošty
  • faxové schránky společné pro více uživatelů, oddělení nebo pracovní skupiny
  • integrace s firemnímy adresáři a seznamy
  • podpora automatického přihlašování apod.